برگزاری جلسه شورای داخلی روابط بین الملل دانشگاه

جلسه شورای داخلی روابط بین الملل دانشگاه صبح روز چهارشنبه 14 آبانماه 99 با حضور کارشناسان مدیریت روابط بین الملل دانشگاه برگزار گردید و اعضای دورکار نیز از طریق اسکایپ شرکت نمودند. این جلسه به بازبینی و رفع ابهام در خصوص شرح وظایف افراد اختصاص پیدا نمود.

سومین جلسه مجازی مشترک ایران و آلمان با هدف هماهنگی پروژه های مشترک وزارت علوم آلمان با وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران

سومین جلسه مجازی مشترک ایران و آلمان با هدف هماهنگی پروژه های مشترک وزارت علوم آلمان با وزارت بهداشت و وزارت علوم ایران  ساعت ۱۳ روز چهارشنبه  ۷ آبانماه  99 برگزار گردید.
در این جلسه که با هماهنگی مدیریت امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار گردید،  مسئول جدید بخش همکاریهای وزارت علوم آلمان با خاورمیانه، مسئول هماهنگ کننده همکاریهای مشترک وزارت علوم آلمان با ایران از آلمان، رییس دانشگاه و مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،  کارشناس مسئول همکاریهای مشترک با  اروپا از وزارت بهداشت، مدیر دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل موسسه نیماد و مسئول ارتباطات بین دانشگاههای علوم پزشکی ایران و آلمان از اصفهان حضور داشتند.
پس از معرفی اعضای شرکت کننده، آقای دکتر مورس گزارشی از پروژه های تحقیقاتی مشترک در حوزه علوم پزشکی دو کشور ارائه نمود

جلسه مشترک روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعضای کنسرسیوم همکاریهای بین المللی دانشگاههای پیشرو اصفهان

درتاریخ شنبه 3 آبان ماه 99 جلسه مشترک روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعضای کنسرسیوم همکاریهای بین المللی دانشگاههای پیشرو اصفهان باحضور کلیه اعضا به صورت آنلاین برگزار گردید. دراین جلسه پیرامون راهکارهایی که اعضای این کنسرسیوم درجهت ارتقاء برنامه های مقابله با کووید 19 می توانند انجام دهند بحث وتبادل نظر صورت گرفت .

 

دهمین نشست مدیران اموربین الملل دانشگاههای کلان منطقه 7 کشوری

صبح روز دوشنبه 28 مهرماه 99  دهمین جلسه هماهنگی دانشگاههای کلان منطقه 7 کشوری طبق روال هرماه برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور مدیران اموربین الملل و مدیران وکارشناسان آموزش بین الملل دانشگاههای کلان منطقه 7 کشوری  برگزار شد، درخصوص آموزش بین الملل ومسائل مرتبط با جذب دانشجویان خارجی گفتگو وتبادل نظر صورت گرفت .

کارگاه آموزشی ارزشیابی ونظارت

کارگاه آموزشی ارزشیابی ،نظارت و فرآیند نویسی  درروز جهارشنبه 9 مهرماه 1399 به منظور توانمندسازی کارکنان مدیر یت امور بین الملل دانشگاه توسط سرکار خانم دکتر گلشیری برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در روابط بین الملل RSS