آخرین جلسه مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان (IUN) در سال 1399

روز دوشنبه 4 اسفندماه 1399 آخرین جلسه مدیران روابط بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان در سال 99 با موضوع سیاستگزاری در زمینه ارتباطات علمی، فرهنگی و توسعه شهری شهرهای خواهرخوانده اصفهان و همچنین بررسی نقش کنسرسیوم در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با طرح شهروند دیپلمات برگزار گردید.

چهاردهمین نشست مدیران روابط بین الملل دانشگاههای کلان منطقه 7 کشوری

ساعت 11/30 صبح روز سه شنبه 28 بهمن ماه 1399 چهاردمین نشست مدیران روابط بین الملل دانشگاههای قطب 7 کشور با شرکت مدیران روابط بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و شهرکرد و نماینده مدیر روابط بین الملل دانشگاه شهید صدوقی یزد تشکیل گردید.

جلسه معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با روسا و مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان

معاون کنسولی وزارت امور خارجه، آقای دکتر سید کاظم سجادی و هیات همراه روز چهارشنبه 15 بهمن ماه ۹۹ پس از دیدار با استاندار و شهردار اصفهان، در جلسه ای که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید شرکت نمودند.  این جلسه با حضور مسئولین دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، هنر و شهرک علمی تحقیقاتی بعنوان دانشگاههای عضو کنسرسیوم IUN و به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون معضلات موجود در حوزه ارتباطات بین المللی دانشگاهها از جمله امور مربوط به اخذ ویزا، گردشگری سلامت، مسائل مربوط به جذب دانشجویان خارجی و ...  و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها برگزار گردید.

نشست معاونین و مدیران امور بین الملل کلان مناطق علوم پزشکی کشور

نشست معاونین و مدیران امور بین الملل کلان مناطق علوم پزشکی کشور روز سه شنبه مورخ 14/11/99 از ساعت 30/10 لغایت 12 به صورت مجازی و به میزبانی اداره کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت برگزار گردید. در این نشست گزارش مختصری در خصوص اقدامات انجام شده بر روی واکسن کرونا ارائه گردید، همچنین در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع تخصص و فوق تخصص و چالشهای موجود بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

جلسه مشترک روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اعضای کنسرسیوم همکاریهای بین المللی دانشگاههای پیشرو اصفهان – 6 بهمن ماه 99

جلسه بهمن ماه شورای IUN روز دوشنبه 6 بهمن 99 با حضور همه اعضای کنسرسیوم به صورت مجازی برگزار گردید. محوریت جلسه پیرامون بحث و تبادل نظر در خصوص پیشنهادات دانشگاههای عضو برای تعیین برنامه عملیاتی یک سال آینده IUN بود.

صفحه‌ها

اشتراک در روابط بین الملل RSS