نشست نمایندگان شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی آلمان با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه 96 هیئتی تخصصی از مدیران شرکتهای تجهیزات آزمایشگاهی آلمان به سرپرستی مدیر تجارت خارجی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان و با هماهنگی از طرف اتاق مشترک بازرگانی ایران و آلمان جهت بازدید و انجام مذاکرات در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حضور یافتند. نامبردگان پس از بازدید از آزمایشگاه جامع دانشگاه، در جلسه ای متشکل از مدیر محترم روابط بین الملل دانشگاه، نمایندگان معاونتهای درمان و غذا و دارو و مدیر محترم اجرایی حوزه معاونت تحقیقات به بحث و تبادل نظر پرداخته و امکانات خدماتی شرکتها جهت بهره برداری و همکاریهای مشترک را معرفی نمودند.

گزارش بازدید معاون امور دانشجویی و بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه مالاگای اسپانیا از دانشگاه

 

خانم دکتر ماریا رزاریو کابلا، فارماکولوژیست و معاون امور دانشجویی بین الملل دانشکده پزشکی دانشگاه مالاگای اسپانیا که قبلا علاقمندی خود را در برقراری ارتباط و همکاری دوجانبه با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  بیان نموده بودند طی سفری که با همسرشان به ایران داشتند تقاضای دیدار با مدیر روابط بین الملل دانشگاه برای انجام پاره ای از مذاکرات و آشنایی با پتانسیل های موجود در زمینه برقراری ارتباطات علمی را داشتند که این ملاقات صبح روز چهارشنبه 23 فروردین ماه جاری در محل حوزه روابط بین الملل دانشگاه انجام گردید.

نشست مشترک نماینده دانشگاه کاگوشیمای ژاپن با نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

نشست مشترک نماینده دانشگاه کاگوشیمای ژاپن، خانم دکتر ساچیکو هوسویا،  با حضور مدیر روابط بین الملل دانشگاه، ریاست دانشکده پرستاری و مامایی و معاون پژوهشی مجموعه مراکز تحقیقاتی پرستاری و مامایی روز یکشنبه 10 اردیبشهت ماه 96 در محل دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست مشترک، افراد یادشده راههای ایجاد تفاهم نامه با دانشگاه کاگوشیمای ژاپن را پیرامون طرحهای تحقیقاتی مشترک و همچنین برقراری ارتباطات علمی بین دانشگاهی،  مورد بحث و بررسی قرار دادند.

بازدید متخصصین پزشک خانواده استرالیا از نظام سلامت در ایران

برنامه بازدید متخصصین پزشک خانواده استرالیا از نظام سلامت در ایران ، اصفهان 14/12/1396

 

Australian family medicine professionals  Visitprogram

From the health care system in Iran, Isfahan

 4MAY 2017

راه اندازی وب سایت مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به منظور آشنایی اساتید، محققان و کارکنان دانشگاه با فعالیت های مدیریت روابط بین الملل و به ویژه آشنایی ایشان با برنامه های این مدیریت و آموزش بین الملل (International Education)، وب سایت فارسی مدیریت به آدرس http://international.mui.ac.ir/ راه اندازی شد.
لازم به توضیح است که وب سایت انگلیسی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با گروه هدف داوطلبان خارجی متقاضی تحصیل در دانشگاه، محققان و اساتید خارجی به آدرس http://english.mui.ac.ir منتشر شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در روابط بین الملل RSS