کارکنان بین الملل

 

زهرا امامی

کارشناس مسئول بین المللی سازی دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:international@mui.ac.ir                                                           

 

مسئول توسعه و تداوم همکاریهای علمی بین المللی با مراکز آموزشی، تحقیقاتی کشورهای کره جنوبی و ژاپن

 

مسئول پایش برنامه عملیاتی مدیریت امور بین الملل دانشگاه

 

مسئول اخذ مجوز برگزاري گردهمایی های داخلی در سطح بين‌المللي

 

مسئول هماهنگی و پیگیری عقد تفاهم نامه های همکاری بین المللی با مراکز علمی خارج از کشور

 

مسئول سایت فارسی امور بین الملل دانشگاه

 

 

لیلا برومند

کارشناس امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:  boroomand@sim.mui.ac.ir

 

مسئول وب سایت انگلیسی دانشگاه

 

 

ایرج پارسایی

کارشناس مسئول امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:irajparsa@gmail.com

 

مسئول هماهنگی با دانشگاههای قطب 7

مسئول هماهنگی در امور برگزاری دوره های کوتاه مدت و کارگاههای بین المللی

 

 

شهپر توانا

مشاور مدیریت امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکیtavana@mail.mui.ac.ir

 

 

مسئول توسعه و تداوم همکاریهای علمی بین المللی با مراکز آموزشی، تحقیقاتی کشورهای آلمان و اتریش

 

مسئول امور مربوط به دعوت از متخصصین خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور

 

مسئول هماهنگی و پیگیری عضویت اعضای هیات علمی افتخاری دانشگاه

 

 

اعظم سیدان

مسئول دفتر امور بین الملل دانشگاه

مسئول وب سایت فارسی مدیریت اموربین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی: azamseyyedan@yahoo.com

 

 

دکتر پیام شیروانچی

مشاور مدیریت امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:  intoffice@mui.ac.ir, payamshirvanchi@gmail.com

 

مسئول هماهنگی ارتباطات و همکاریهای بین دانشگاههای علوم پزشکی ایران و آلمان، اتریش و سازمان های گرنت دهنده مربوطه

 

 

جواد غلامیان

کارشناس امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:  j_gholamian@mui.ac.ir

 

 

مسئول تبلیغات و معرفی دانشگاه در سطح بین الملل (تهیه تیزر، بروشور و کاتالوگ دانشگاه)

مسئول تشریفات

 

 

 

کوروش موگویی

رئیس گروه امور بین الملل دانشگاه

آدرس پست الکترونیکی:  kmogouei@gmail.com

 

مسئول ارتباطات بین دانشگاهی امور بین الملل دانشگاه

 

مسئول هماهنگی با وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی