نشست معاونین و مدیران امور بین الملل کلان مناطق علوم پزشکی کشور

نشست معاونین و مدیران امور بین الملل کلان مناطق علوم پزشکی کشور روز سه شنبه مورخ 14/11/99 از ساعت 30/10 لغایت 12 به صورت مجازی و به میزبانی اداره کل همکاریهای بین الملل وزارت بهداشت برگزار گردید. در این نشست گزارش مختصری در خصوص اقدامات انجام شده بر روی واکسن کرونا ارائه گردید، همچنین در خصوص پذیرش دانشجویان خارجی در مقاطع تخصص و فوق تخصص و چالشهای موجود بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.