درباره روابط بین الملل

 

مدیریت روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با رویکرد توسعه و تقویت تعاملات آکادمیک با کشورهای منطقه و جهان طیف گسترده ای از برنامه های راهبردی در چارچوب سیاستهای ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در دستور کار خود دارد.

از مهمترین این برنامه ها می توان به گسترش پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ظرفیت حداقل ۵۰۰ دانشجوی خارجی تا سال ۲۰۲۰، تاسیس شعب برون مرزی به منظور بهره مندی از ظرفیت های کشورهای هدف و بسترسازی جهت تحکیم مرجعیت علمی کشور عزیزمان ایران در منطقه و جهان، ترویج گردشگری سلامت با همکاری معاونت درمان دانشگاه و فعالان عرصه سلامت در بخش خصوصی و برگزاری کارگاه ، دوره های مشاهده گری و یا دوره کوتاه مدت آموزشی به صورت متقابل در قالب تفاهم نامه های همکاریهای علمی، آکادمیک و پژوهشی اشاره نمود.

روشن است که تحقق اهداف مدیریت بین الملل به عنوان یک نهاد سیاستگذار هماهنگ کننده در گروه عزم مشترک سایر بخش های درگیر همچون معاونت آموزشی، معاونت دانشجویی، فرهنگی و معاونت درمان دانشگاه می باشد.