جلسه معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با روسا و مدیران بین الملل دانشگاههای پیشرو اصفهان

 

معاون کنسولی وزارت امور خارجه، آقای سید کاظم سجادی و هیات همراه روز چهارشنبه 15 بهمن ماه ۹۹ پس از دیدار با استاندار و شهردار اصفهان، در جلسه ای که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل گردید شرکت نمودند.

 این جلسه با حضور مسئولین دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، هنر و شهرک علمی تحقیقاتی بعنوان دانشگاههای عضو کنسرسیوم IUN و به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون معضلات موجود در حوزه ارتباطات بین المللی دانشگاهها از جمله امور مربوط به اخذ ویزا، گردشگری سلامت، مسائل مربوط به جذب دانشجویان خارجی و ...  و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع آنها برگزار گردید.

ابتدا هر دانشگاه گزارش مختصری از فعالیتهای حوزه تخصصی خود را ارائه نموده و مشکلاتی را که با آن مواجه هستند مطرح کردند.

معاون کنسولی وزارت امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از حضور در جلسه، و ارائه پاسخ به پرسشهای مطروحه،  جهت کمک به رفع مشکلات و تسریع در انجام امور مربوطه، به دانشگاهها قول حمایت و مساعدت داد. (گزارش کامل جلسه در آرشیو روابط بین الملل موجود است)