previous pauseresume next

برگزاری نشست کارگروه مدیریت سرطان معده با نماینده دانشگاه کاگوشیمای ژاپن

نشست کارگروه مدیریت سرطان معده  ،سه شنبه ۲۹ آبانماه ۱۳۹۷ با حضور آقایان دکتر ادیبی، سایر اعضاء تیم و نماینده دانشگاه کاگوشیمای ژاپن، سرکار خانم دکتر مورینا و همچنین دکتر میرمحمد صادقی، مدیر روابط بین الملل دانشگاه در محل دانشکده متبوع و ساختمان سلامت دانشگاه برگزار شد.

در نشست این نوبت کارگروه مدیریت سرطان معده، فرآیند اجرایی پروژه سرطان معده در حوزه های غربالگری، شناسایی عوامل خطرساز، تشخیص زودرس، اقدامات نوین آندوسکوپی و مراقبت تسکینی در منزل ، مورد بحت و تبادل نظر قرار گرفت.

بازدید رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا از پژوهشکده

در روز چهاردهم آبان ماه ۱۳۹۷، پروفسورFrancesco Federico Naccarella  کاردیولوژیست، رئیس انجمن قلب و عروق ایتالیا و مشاور انجمن بهداشت و تحقیقات اروپا از پژوهشکده قلب و عروق اصفهان بازدید نمود. در  جریان این بازدید از فعالیتهای قسمتهای مختلف پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه، در رابطه با گسترش همکاریهای مشترک، بحث و تبادل نظر بعمل آمد.

گزارش سفر پیوست می باشد .

"ماندن یا رفتن؟! از رویاپردازی تا واقعیت"

با توجه به اینکه موضوع مهاجرت دانشجویان به خارج از کشور جهت ادامه تحصیل علاقمندان زیادی را به خود جلب نموده است، دفتر یوسرن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اقدام به برگزاری پنلی تحت عنوان "ماندن یا رفتن؟! از رویاپردازی تا واقعیت" در روز دوشنبه ۱۴ آبانماه ۹۷ نموده است. در این برنامه از صاحبنظران این عرصه دعوت بعمل آمده است تا به بیان فرصتها و تهدیدهایی که در این زمینه وجود دارد بپردازند.

جهت آگاهی از جزییات و ثبت نام در این رویداد با توجه به ظرفیت محدود به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://evand.com/events/usernmigration2018

نشست مشترک مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ریاست نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان

صبح روز یکشنبه ۹۷/۸/۶ ریاست محترم نمایندگی وزارت امور خارجه و هیات همراه در جلسه مشترکی که با معاون آموزشی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کارشناسان مربوطه در سالن کنفرانس معاونت آموزشی دانشگاه برگزار شد در خصوص توسعه همکاریها و ایجاد تسهیلات در بخش ارتباطات بین المللی حوزه آموزش، پژوهش و درمان دانشگاه بحث و تبادل نظر به عمل آورده و تصمیماتی اتخاذ نمودند.

سمینار تخصصی "تشخیص بی کفایتی دریچه کامی- حلقی و آموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام"

سمینار تخصصی سه روزه  "تشخیص بی کفایتی دریچه کامی- حلقی و آموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام" با حضور پروفسور سامرلد از انگلستان و پروفسور مظاهری از آمریکا برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در روابط بین الملل RSS