previous pauseresume next

گزارش سفر هیئت اعزامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کشور ژاپن

با توجه به لزوم گسترش فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت روابط با دانشگاهها و مراکز علمی بین المللی  خصوصا در ارتباط با چهار کشور هدف آلمان، اطریش، ژاپن وکره جنوبی، مدیر محترم روابط بین الملل دانشگاه به اتفاق ریاست محترم دانشگاه و معاون محترم مالی اداری دانشکده پرستاری، به دعوت دانشگاه کاگوشیمای ژاپن از تاریخ ۲۹/۹/۲۰۱۷ تا ۸/۱۰/۲۰۱۷ مطابق با ۷/۷/۹۶ الی ۱۶/۷/۹۶ به آن کشور سفر نمودند که خلاصه دستاوردهای این سفر به شرح ذیل می باشد:

 

-         ملاقات با رییس و معاونین دانشگاه کاگوشیما و مذاکره در مورد گسترش همکاری های دو دانشگاه

-         ملاقات با دانشجویان ژاپنی در دانشگاه کاگوشیما و بحث درخصوص سیستم آموزشی ایران و کاگوشیما و امکان تبادل دانشجو

-         بازدید از بیمارستان دانشگاه کاگوشیما و شرکت در جلسه ای در خصوص توضیح سیستم درمانی دانشگاه کاگوشیما و ارتباط آن با دانشکده پزشکی، و مقایسه سیستم آموزشی و درمانی ژاپن با ایران

-         ملاقات با شهردار و اعضای شورای شهر تارامیزو در ایالت کاگوشیما درخصوص مسایل مرتبط با سلامت در آن شهر

-         بازدید از کلینیک ناکانو که در زمینهHome Care Service  فعالیت می نمایند. با توجه به اینکه این سیستم در ایران هنوز فعالیت چندانی ندارد از رییس کلینیک برای بازدید از دانشگاه و بررسی استفاده از سیستم مذکور دعوت به عمل آمد که در آینده نزدیک به اصفهان سفر نمایند.

-         دیدار با پزشکان انجمن ژاپن وخاورمیانه و بررسی امکان فعالیت در زمینه همکاری بین این انجمن وکشور ایران و همسایگان ایران ازجمله عراق و افغا نستان که مقرر گردید پس از اخذ مجوز های لازم تفاهم نامه ای منعقد گردد.

-         ملاقات با نمایندگان چند کمپانی پزشکی کشور ژاپن از جمله اولیمپوس و شیماتزو که قابلیت ها و امکانات خود را ارائه وگزارش نمودند. در این جلسه سرکار خانم دکتر چنگیز در خصوص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ایراد سخنرانی نمودند.

-         ملاقات با رییس موسسه ساساکاوا در زمینه همکاری های دو جانبه که مقرر گردید تفاهم نامه همکاری پس از توافق دولت های ایران و ژاپن به امضا برسد.

-         ملاقات با نمایندگان دانشگاه ها، موسسات و مراکز مرتبط با علوم پزشکی ژاپن در توکیو. در این ملاقات ریاست محترم دانشگاه در خصوص دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و نقش زنان در ایران سخنرانی نمودند که  بسیار مورد استقبال حضار قرار گرفت.

-         ملاقات با یکی از اساتید دانشگاه توکیو در خصوص همکاری و پروژه های مشترک با آن دانشگاه

-         ملاقات با سفیر وکاردار اقتصادی ایران در سفارت ایران در ژاپن در خصوص برقراری وگسترش ارتباطات
دانشگاه های علوم پزشکی ایران با ژاپن