previous pauseresume next

مراسم بزرگداشت روز علم ایران و آلمان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.

سخنرانیها حول محور معرفی امکانات ایران و آلمان و نحوه برقراری و توسعه ارتباطات و انجام پژوهشهای مشترک طرفین و بیان دورنمایی از علم و تحقیقات در دو کشور انجام پذیرفت. دو کارگاه به موازات یکدیگر یکی متمرگز بر آموزش پزشکی و دیگری بر پژوهش برگزار شد و نهایتا جمع بندی از دو کارگاه صورت پذیرفت.

همچنین دفتر هماهنگی همکاریهای دانشگاه علوم پزشکی ایران و آلمان افتتاح گردید و مقرر شد امور مربوط به ارتباطات کلیه دانشگاههای علوم پزشکی ایران با آلمان از طریق این دفتر پیگیری شود.

این همایش اولین همایش بزرگداشت روز علم ایران و آلمان بود و  با علاقمندی طرف آلمانی دومین همایش سال آینده در آلمان برگزار خواهد شد.