previous pauseresume next

سمینار یکروزه راهکارهای عملی پیشگیری ازعفونتهای بیمارستانی

در این سمینار که به همت مراکز تحقیقاتی بیماریهای عفونی وگرمسیری، عفونتهای بیمارستانی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با حضور Professor DIDIER PITTET، مدیر برنامه جهانی مراقبت پاک، مراقبت ایمن سازمان بهداشت جهانی، برگزار شد، مسئولین و پرستاران کمیته‌های کنترل عفونت و داروسازان بیمارستانهای استان اصفهان حضور داشتند. موضوع مورد بحث این سمینار اهمیت شستشوی دست در مراکز درمانی وآموزش عملی آن بود. همچنین در مورد راهکارهای افزایش بهداشت دست در مراکز درمانی و ضد عفونی کردن تجهیزات بحث و بررسی شد.