previous pauseresume next

حضور وزیر علوم کشور سوئیس و هیات همراه در دانشگاه

در این جلسه که با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر شقایق حق جوی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر صبری معاون آموزشی، دکتر میرمحمدصادقی مدیر امور روابط بین الملل دانشگاه و جمعی از روسای دانشکده ها برگزار شد، مسئولین در خصوص زمینه های همکاری مشترک در طرح های پژوهشی، طرح های نوآورانه علوم پزشکی، تبادل اساتید و تعریف رشته های مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.
شایان ذکر است این گروه طی شرکت در تور دانشگاهی، از آزمایشگاه جامع دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و دستگاه های پیشرفته موجود، فضاهای موجود در دانشگاه و دانشکده ها دیدن نمودند.