previous pauseresume next

جلسه گردشگری سلامت

صبح روز سه شنبه ۱۷ مردادماه ۹۶ جلسه ای مشترک بین نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متشکل از سرپرست مدیریت روابط بین الملل دانشگاه، دبیر شورای سیاستگذاری دانشگاه،  قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی، سازمانهای مردم نهاد و خیریه های حوزه سلامت و نماینده ای از دانشکده پزشکی دانشگاه از یک طرف و نمایندگان اتاق بازرگانی استان متشکل از آقای علی نادری، آقای مهندس کرباسی زاده همچنین جناب آقای پروفسور جعفر جعفری دانشمند برجسته حوزه گردشگری و استاد دانشگاه ویسکانیس از ایالات متحده آمریکا به عنوان پدر گردشگری ایران در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه و با موضوع گردشگری سلامت برگزار گردید.

پس از خوشامدگویی و ابراز خرسندی از تشکیل جلسه همفکری با اتاق بازرگانی و حضور پروفسور جعفری یکی از برجسته ترین و شناخته شده ترین متخصصان حوزه گردشگري در دنیا که در علم گردشگری سرامد بوده و  راهنمایی ها و حمایت ایشان قطعا تاثیر بسزایی بر نحوه سیاستگذاری دانشگاه در حوزه گردشگری سلامت در اصفهان خواهد داشت، طرفین علاقمندی خود را برای مشارکت و همکاری تنگانگ برای پیشبرد هرچه بهتر موضوع توسط متولیان امر اظهار نموده و با بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع تصمیماتی اتخاذ گردید.