previous pauseresume next

برگزاری کارگاه یک روزه "چگونه یک شبکه علمی و فناوری بسازیم تا جهانی بهتر داشته باشیم؟"

به گفته رییس بنیاد ملی نخبگان استان "بنیاد مصطفی (ص) با هدف یادآوری جنبه های صلح طلب و دوستدار علم و فناوری پیامبر اسلام به جهانیان شکل گرفتهو یکی از برجسته ترین کارهای بنیاد، اعطای جایزه علم و فناوری به دانشمدان جهان اسلام است. این جایزه که به صورت دوسالانه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می‌شود، به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشریت می باشد. وی در خصوص تاثیر جایزه مصطفی (ص) در ایجاد پیوند بین مذاهب اسلامی در جهان اسلامی گفت: این جایزه به خوبی توانسته است پیوند بسیار مناسبی بین دانشمندان جهان اسلام ایجاد و آنها را به یکدیگر نزدیک کند.بورد مشاوران علمی این شبکه متشکل از دانشمندان یک درصد برتر تمام ۲۲ رشته علمی و برندگان جایزه نوبل، ابل و جایزه یوسرن است.