previous pauseresume next

برگزاری اولین کارگاه دانشجویان طب روانتنی در مرکز تحقیقات سایکوسوماتیک

گزارش برنامه ۳ روزه سایکواونکولوژی برگزار شده در تاریخ ۲۱ –۲۳ تیرماه در مرکز تحقیقات روان­تنی با حضور استادان آلمانی و ایرانی:

 

۱)    مباحث نظری و تکنیک­های مصاحبه و روان درمانی بیماران سرطانی مطرح شدند که بسیار مورد توجه دانشجویان گروه­های دوم و سوم دوره دکترای روان­تنی قرار گرقت.

۲)    Role play(ایفای نقش) نحوه دادن خبر بد (Breaking bad news)به بیمار سرطانی و همسر وی و همچنین شناخت دیدگاه بیمار سرطانی و همسر ایشان در پیگیری درمان بیماری انجام شد.

۳)    پنل تخصصی مسائل میان فرهنگی خدمات روان سرطان شناسی و ارائه دیدگاه­های مختلف و تفاوتهای فرهنگی در خصوص دادن خبر بد، همدلی کردن خانواده­ها و پزشکان و روان­شناسان و روانپزشکان، همچنین نحوه برخورد تیم­های درمانی بیمارستان­های تخصصی و فوق تخصصی سرطان شناسی.

برگزار شد که در آشنا شدن با اشتراکات و تفاوت­های فرهنگی ایران و آلمان در این خصوص بسیار مفید بود و شنوندگان ابراز رضایت فراوان داشتند.