previous pauseresume next

بازدید هیئت متخصصین استرالیایی از سیستم بهداشتی

گردش بیمار در سیستم بهداشتی ،ایجاد انگیزه برای بیمار،تشویق افراد برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر شامل سرطا ن از مباحثی است که در دیدار این هیأت با تیم پزشکی استان مطرح می شود .

تلاش برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به منظور اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در مناطق شهری هم چنان در حال انجام است .

پزشک خانواده و تیم سلامت در مرحله اول مراقبت‌های اولیه تمام افراد زیرپوشش در قالب گروه‌های سنی نوزادان، کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان، سالمندان و مادران باردار را انجام می‌دهد.

در صورت تشخیص پزشک خانواده، بیمار به پزشک متخصص ارجاع داده می‌شود و میزان پرداختی بیماران به پزشک متخصص و حتی بابت بستری در بیمارستان نیزبه طورچشمگیری کاهش می‌یابد